miljøriktig gjenvinning

Fra ballbruk til gjenbruk - godkjent mottak av brukte kunstgressbaner.
Ta kontakt

En sømløs totalløsning

Green Recycling tilbyr en totalpakke hvor vi henter, renser og gjenvinner utslitte kunstgressbaner i Norge.
Hvert steg i gjenvinningsprocessen er håndtert på en riktig og godkjent måte.

henter

Kunstgresset blir skåret og rullet opp. Alle rullene blir det lastet opp på trailere som frakter alt til miljøriktig behandling.
Vi sørger for minst mulig søl.

renser

Sand og granulat separeres fra mattene. Målet er å få rene fraksjoner
– ren sand, ren granulat og rene matter for å kunne bruke de videre i gjenvinningsprosessen.

gjennvinner

Rensede fraksjoner sendes til kvalitetsanalyse og gjenvinnes. Vi jobber med flere godkjente løsninger for gjenvinning av både sand, granulat og KG-matter.

bærekraft og miljø

Green Recycling har utviklet et praktisk konsept for miljøriktig håndtering av bruke kunstgress-materiell i Norge.

sirkulær løsning

Vi ønsker å forlenge produktets livssyklus og minimere avfall.
Når selve produktet ikke lenger kan brukes, brukes råvarer og komponenter for å skape merverdi for økonomien.

|

Green Recycling sørger for at alle prosessene
er godkjente og at riktig dokumentasjon kan vises.

Dokumentasjon

Utskiftet kunstgress-materiale skal alltid leveres til et godkjent gjenvinningsmottak, og det skal ikke deponeres.
I utgangspunktet er utrangert kunstgress-materiale definert som spesialavfall, og baneeier er ansvarlig for dette helt til avfallet er levert på et lovlig avfallsanlegg. I Norge har vi et forsøplingsforbud og et prinsipp om at forurenser skal betale. Det betyr at brukt KG-banemateriale på avveie i naturen kan bli en dyr affære for en baneeier, selv om det er noen andre som har plassert det der.

fra avfall til en ressurs

R

granulat

R

Sand

R

kunstgress

Vi tror på potensial og viktigheten av end-of-waste prosesser.
Alle komponenter av kunstgressbane kan gjenvinnes. Vi tar imot brukte kunstgressbaner og renser og gjenvinner alle fraksjoner av det gamle kunstgresset. Prosessen skal gi rene produkter som kan gjenbrukes i nye og eksisterende baner eller gjenvinnes til nye produkter.

nyheter

Artikler, pressemeldinger – det siste fra Green Recycling.

Forby kunstgress? Les ekspertenes tanker!

Forby kunstgress? Les ekspertenes tanker!

Et viktig samarbeid Samarbeidet mellom Green Recycling og forskningsmiljøet SINTEF bygger på vårt mål om miljøriktig gjenvinning av kunstgress og plast. SINTEF, med Ross Wakelin som vår nærmeste kompetanseressurs, forteller at det er mange som tilbyr løsninger tilbyr...

les mer
Samarbeid med SINTEF: jakten på gode løsninger

Samarbeid med SINTEF: jakten på gode løsninger

Det kan være vanskelig å manøvrere seg rundt rollen plast og kunstgress spiller i miljøsammenhengen, og samtidig skulle finne gode løsninger for å kunne resirkulere materialet. Green Recycling og forskningssenteret SINTEF har et tett samarbeid og utforsker dette. Ross...

les mer
Støtte fra Rogaland Fylkeskommune

Støtte fra Rogaland Fylkeskommune

Vi i Green Recycling har blitt tildelt midler fra VRI Rogaland til å fortsette arbeidet vårt med å utvikle gode gjenvinningsløsninger for kunstgress og annet plastavfall. Midlene vil bli brukt på et større kartleggingsprosjekt av spennende og relevant teknologi sammen...

les mer

vil du vite mer?

3 + 14 =

ta kontakt!

Adresse

Kongsgata 9
4331 Ålgård