miljøriktig gjenvinning

Fra plastavfall til verdifull råvare.
Ta kontakt

En sømløs totalløsning

Green Recycling tilbyr en totalpakke hvor vi henter, renser og gjenvinner utslitte kunstgressbaner i Norge.
Hvert steg i gjenvinningsprosessen er håndtert på en riktig og godkjent måte.

henter

Kunstgresset blir skåret og rullet opp. Alle rullene blir lastet opp på trailere som frakter alt til miljøriktig behandling.
Vi sørger for minst mulig søl.

renser

Sand og granulat separeres fra mattene. Målet er å få rene fraksjoner
– ren sand, rent granulat og rene matter for å kunne bruke de videre i gjenvinningsprosessen.

gjennvinner

Rensede fraksjoner sendes til kvalitetsanalyse og gjenvinnes. Vi jobber med flere godkjente løsninger for gjenvinning av både sand, granulat og kunstgressmatter.

bærekraft og miljø

Green Recycling har utviklet et praktisk konsept for miljøriktig håndtering av bruke kunstgressmateriell i Norge.
Se filmen under:

sirkulær løsning

Vi tror på at ingen uren plast burde blir til søppel. Alt uren plast skal være ny ressurs!

Vi ønsker å forlenge produktets livssyklus og minimere avfall.
Når selve produktet ikke lenger kan brukes, blir råvarer og komponenter brukt for å skape merverdi for økonomien.

|

Green Recycling sørger for at alle prosessene
er godkjente og at riktig dokumentasjon kan vises.

Dokumentasjon

Utskiftet kunstgressmateriale skal alltid leveres til et godkjent gjenvinningsmottak, og det skal ikke deponeres.
I utgangspunktet er utrangert kunstgressmateriale definert som spesialavfall, og baneeier er ansvarlig for dette helt til avfallet er levert på et lovlig avfallsanlegg. I Norge har vi et forsøplingsforbud og et prinsipp om at forurenser skal betale. Det betyr at brukt kunstgressbanemateriale på avveie i naturen kan bli en dyr affære for baneeier, selv om det er noen andre som har plassert det der.

fra avfall til en ressurs

R

kunstgress

R

landbruksplast

R

bildekk

Vi tror på potensialet og viktigheten av end-of-waste prosesser.
Vi tar imot gamle kunstgressbaner, landbruksplast, bildekk og andre typer uren plast, som nå blir sendt til brenning, og omdanner disse til nye råvarer.
Vi ønsker å ta vare på planeten vår og bruke de ressursene vi har med omhu.

nyheter

Artikler, pressemeldinger – det siste fra Green Recycling.

Forby kunstgress? Les ekspertenes tanker!

Forby kunstgress? Les ekspertenes tanker!

Et viktig samarbeid Samarbeidet mellom Green Recycling og forskningsmiljøet SINTEF bygger på vårt mål om miljøriktig gjenvinning av kunstgress og plast. SINTEF, med Ross Wakelin som vår nærmeste kompetanseressurs, forteller at det er mange som tilbyr løsninger tilbyr...

les mer
Samarbeid med SINTEF: jakten på gode løsninger

Samarbeid med SINTEF: jakten på gode løsninger

Det kan være vanskelig å manøvrere seg rundt rollen plast og kunstgress spiller i miljøsammenhengen, og samtidig skulle finne gode løsninger for å kunne resirkulere materialet. Green Recycling og forskningssenteret SINTEF har et tett samarbeid og utforsker dette. Ross...

les mer
Støtte fra Rogaland Fylkeskommune

Støtte fra Rogaland Fylkeskommune

Vi i Green Recycling har blitt tildelt midler fra VRI Rogaland til å fortsette arbeidet vårt med å utvikle gode gjenvinningsløsninger for kunstgress og annet plastavfall. Midlene vil bli brukt på et større kartleggingsprosjekt av spennende og relevant teknologi sammen...

les mer

vil du vite mer?

8 + 4 =

ta kontakt!

Adresse

Kongsgata 9
4331 Ålgård