Et viktig samarbeid

Samarbeidet mellom Green Recycling og forskningsmiljøet SINTEF bygger på vårt mål om miljøriktig gjenvinning av kunstgress og plast. SINTEF, med Ross Wakelin som vår nærmeste kompetanseressurs, forteller at det er mange som tilbyr løsninger tilbyr løsninger forkledd som grønne alternativ, men som i realiteten ikke er så miljøvennlige. 

Kunstgress er et produkt som er vanskelig å gjenvinne, og det finnes ingen åpenbare returløsninger på markedet enda. Konsekvensen er at det kommer store mengder mikroplast på avveie.

Wakelin synes at loven mot deponering av organisk avfall som kom i 2009 er interessant. Forbudet kom nemlig før gode alternativ var på plass.

– Det har stimulert utviklingen av alternative former for gjenbruk, mener han.

Ådne Espeland (t.h.) fra Green Recycling illustrerer hvor mye avfall det finnes i én kunstgressbane.

Å deponere kunstgress rett i naturen er ikke ansvarlig overfor miljøet, dyrene som lever i den eller for fremtidens generasjoner. En trenger konkrete grep for å hindre at det skjer. Hva kan løsningen på kunstgressutfordringene være? Wakelin kommer med et par mulige løsninger.

Forby kunstgress?

En mulighet er å forby kunstgress i seg selv. Da ville det ikke være noen kunstgressproblematikk i det hele tatt. Et alternativ til kunstgress i Norge hadde vært grusbane, men da får spillere ikke utvikle de samme ferdighetene som de ville fått på en gressmatte. Sklitaklinger blir vanskelige å gjennomføre på en grusbane, og ballens bevegelse på banen blir annerledes enn på en gressbane.

For at Norge skal fortsette å utvikle høyt betalte fotballspillere av verdensklasse, må det finnes fotballbaner med de riktige egenskaper. Det er enda viktigere å kunne tilby fysisk aktivitet til barn, lagidrett og lek, som kan ha livslange effekter, konstaterer Wakelin.

Kunstgress har altså en verdi utenom det man betaler i kroner og øre for installasjon, vedlikehold og avhending. Plastikkgresset har altså en funksjon og fremtid i Norge.

Redusere kunstgress i naturen

Wakelin har flere forslag til tiltak som kan iverksettes for å redusere kunstgress i naturen. Blant annet foreslår han å øke verdsettingen på kunstgress for å kunne implementere tiltak som hindrer spredning av material i naturen. Et annet alternativ er å innføre en panteordning eller et uavhengig ettermarked for å redusere fristelsen for å dumpe material i naturen. Kunstgressutviklerne kan også produsere kunstgress som er enklere å gjenbruke og gjenvinne.

Selv med miljøsikringstiltak, mottaksløsninger, panteordninger og bedring av resirkuleringsprosessen av kunstgress, vil en enda mangle en ordentlig løsning som sikrer god nok gjenvinning av avfallet. Faren er at en til slutt ender opp med et lager av matter på et pantemottaksanlegg.

Vi vet at kunstgressmarkedet er preget av alternative aktører som grønnvasker en løsning som ikke er så fullstendig som de vil ha det til. Vårt mål er derfor å utvikle en løsning som er ærlig, etisk og bærekraftig. Sammen med gode samarbeidspartnere som SINTEF har vi god tro på at det skal være mulig!