Vi i Green Recycling har blitt tildelt midler fra VRI Rogaland til å fortsette arbeidet vårt med å utvikle gode gjenvinningsløsninger for kunstgress og annet plastavfall. Midlene vil bli brukt på et større kartleggingsprosjekt av spennende og relevant teknologi sammen med SINTEF.

Vi skal i dette forprosjektet undersøke og validere ulike teknologier som skal kunne omdanne lavkvalitetsplast fra kunstgress og andre avfallskilder til profitable gjenbrukbare materialer.