Personvern

Personvernerklæring - Sist oppdatert: 24. September 2021.

PERSONVERNERKLÆRING FOR GREEN RECYCLING AS – OPPDATERT PER 24. september 2021

Denne personvernerklæringen forteller hvordan GREEN RECYCLING AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på www.greenrecycling.no og kundene til GREEN RECYCLING AS Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om GREEN RECYCLING AS

GREEN RECYCLING AS tilbyr en total og miljøriktig løsning for mottak og gjenvinning av brukte kunstgressbaner.

Daglig leder er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av GREEN RECYCLING AS.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Tilgang til Personopplysninger er begrenset til GREEN RECYCLING AS sine ansatte.

Vi avslører ikke opplysninger om våre kunder til andre parter.

GREEN RECYCLING AS sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre oppdrag og besvare dine henvendelser.

GREEN RECYCLING AS er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. GREEN RECYCLING AS er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler GREEN RECYCLING AS inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

– Du har bestilt våre tjenester.

– Du abonnerer på vårt nyhetsbrev.

– Du har søkt jobb hos oss.

– Du er vår samarbeidspartner eller underleverandør.

Arkiv og database

GREEN RECYCLING AS registrerer ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet.

Dette er opplysninger som for- og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen nødvendig og relevant informasjon som fremgår av henvendelser.

Opplysninger som ligger i GREEN RECYCLING AS sin database brukes utelukkende som grunnlag for å utføre bestilte oppdrag og besvare henvendelser.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Regnskap

Vi har en avtale med Oval Regnskap AS, hvor vi har vårt prosjektstyrings- og regnskapssystem. Her lagrer vi opplysninger som navn, etternavn, e-postadresse, telefonummer, adresse til virksomheten, navn på prosjekt og kostnader knyttet til dette, ellers offentlig informasjon som bl.a. organisasjonsnummer.

Denne informasjonen bruker vi til å holde orden på prosjekter og regnskap, i tillegg til lovpålagte krav om bokføring.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

GREEN RECYCLING AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

GREEN RECYCLING AS sine ansatte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger om ansatte og jobbsøkere

GREEN RECYCLING AS behandler opplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Dersom du søker jobb hos GREEN RECYCLING AS trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Alle stillingssøknader blir journalført og lagret i vårt elektroniske arkiv i omlag ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, slik som søkerlister og innstillinger, samt alle stillingssøknader på avdelingsdirektørnivå, bevares.»

Nyhetsbrev

GREEN RECYCLING AS sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, ber vi om din e-postadresse og for- og etternavn. Din e-postadresse vil bli brukt til utsending av nyhetsbrev.

Når vi sender ut nyhetsbrev har du mulighet til å stoppe mottaket av fremtidige utsendelser ved å velge «unsubscribe» nederst i e-posten. Dersom du melder deg av abonnement for nyhetsbrevet vil informasjonen om deg bli deaktivert. Du vil da ikke lenger motta nyhetsbrevet vårt.

MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på www.greenrecycling.no.

GREEN RECYCLING AS tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker GREEN RECYCLING AS sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Kontaktskjema på nettsiden

www.greenrecycling.no kan du be GREEN RECYCLING AS ta kontakt med deg for å bistå med våre tjenester, og vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved slike henvendelser blir ikke benyttet til andre formål enn å ta kontakt med de som henvender seg via kontaktskjema.

Sosiale medier

GREEN RECYCLING AS benytter Facebook og LinkedIn for å gi informasjon om våre aktiviteter.

Dersom du følger oss på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Dine rettigheter

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på post@greenrecycling.no hvis noe er uklart for deg.

 

KONTAKTINFORMASJON

E-post: post@greenrecycling.no
Postadresse: Kongsgata 9, 4331 Ålgård
Organisasjonsnummer: 926 431 846
www.greenrecycling.no

Sist endret: 24. september 2021

 

vil du vite mer?

6 + 15 =

ta kontakt!

e-post

post@greenrecycling.no

Adresse

Kongsgata 9
4331 Ålgård