Et nytt år betyr for mange et ønske om å endre på eller få nye vaner. Dersom du ønsker å bruke 2022 til å gjøre noe for miljøet, kan det å bruke noen av våre enkle tips til hvordan en kan redusere plastforbruket sitt være en god start!

  • Ved å ta med egne poser til butikken begrenser du mengden plastposer i omløp og reduserer risikoen for at de havner ut i miljøet. I tillegg sparer du noen kroner hver gang du slipper å kjøpe nye plastposer!
  • Engangsplast står for halvparten av de 300 millioner tonnene med plast som blir produser i verden.[1] Enkle grep kan bidra til å redusere din påvirkning på statistikken. En kan bruke gjenbrukbare beholdere til oppbevaring, gjenbrukbart bestikk til både hjem og på tur og en gjenbrukbar kaffekopp til traktekaffe eller baristakaffe.
  • Hver nordmann kjøper i snitt 23,5 plagg, men 20% av plaggene en har blir sjeldent eller aldri brukt.[2] Klesindustrien står for hele 8% av verdens CO2-utslipp. I tillegg utgjør plastbaserte tekstiler over 60% av den globale tekstilproduksjonen, og disse plastplaggene slipper ut store mengder mikroplast fra vasking og søppelfyllinger.[3] I stedet for å kjøpe nye plagg, kan en heller reparere de en har, bytte med venner eller kjøpe brukt.
  • Det er marginal kvalitetsforskjell på vann fra springen og vann på flaske. Det er derimot stor forskjell på hva du betaler og miljøkonsekvensene. Flaskevann er opptil 1000 ganger dyrere enn springvann, og flaskevannet slipper ut 1000 ganger mer CO2 enn det billige springvannet vårt.[4] I tillegg kommer flaskevannet i plastflasker som tar 450 år å bli brutt ned dersom det havner i naturen.[5]

[1]Lindwall, C. (2020, 09. januar). Single-Use Plastics 101. NRDC. Hentet fra https://www.nrdc.org/stories/single-use-plastics-101

[2] Ånestad, S. E. (2020, 24. august). Vi kjøper altfor mange klær. Framtiden. Hentet fra https://www.framtiden.no/202008207610/aktuelt/forbruk/vi-kjoper-altfor-mange-klar.html

[3] NTB. (2020, 28. mai). Undersøkelse: Vi kjøper få brukte klær. iTtromsø. Henta frahttps://www.itromso.no/ntb/iriks/2020/05/28/Unders%C3%B8kelse-Vi-kj%C3%B8per-f%C3%A5-brukte-kl%C3%A6r-21940603.ece

[4]Ukjent. (2016, 09. mars). 6 ting som ingen har fortalt deg om flaskevannet i dagligvarebutikken. Newsner. Hentet fra  https://no.newsner.com/nyheter/6-ting-som-ingen-har-fortalt-deg-om-flaskevannet-i-dagligvarebutikken/

[5]Jahelln, L. E. (2021, 10. mars). Så lenge blir søppel liggende i naturen. Norsk friluftsliv. Hentet fra https://norskfriluftsliv.no/sa-lenge-blir-soppel-liggende-i-naturen/