Dersom du tar deg en tur i nærområdet ditt, trenger du ikke gå mange meterne før du møter på plastposer i busker, gammel emballasje i vannkanten eller annet plastavfall på din vei. For Ellinor Madland ble «plasthvalen» fra 2017, en gåsenebbhval som skylte på land med 30 plastposer i magen, en oppvekker.

– Jeg hadde alltid gode forbilder i mamma og pappa som plukket søppel allerede på 90-tallet for å forhindre plast og metall i dyrefôret på hjemgården, men nå fikk også jeg søppelbrillene på, forteller hun.

Ellinor er utdannet biolog og dyrepleier, oppvokst på gård og oppdratt til å ha respekt for alt levende liv. Hun syntes det var sjokkerende å se de enorme mengdene med søppel hun fant i Gjesdal-området, og ønsket å gjøre noe med det. Utfordringen var at kvantaet det var snakk om var alt for mye for én person. Derfor startet hun Rydd Gjesdal, en frivillig organisasjon som jobber for å gjøre Gjesdal fri for plastforurensing ved å arrangere ryddedugnader og drive informasjonsarbeid for å endre holdningene rundt forsøpling.

– Følelsen av fellesskap og at man jobber sammen mot forsøpling både lokalt og globalt motiverer meg. Jeg ble overrasket over mengden søppel jeg fant da jeg begynte å engasjere meg for søppelrydding, men også hvor lett det var å engasjere andre!

Ser endring:

Når Ellinor blir spurt om områder med mye søppel, må hun tenke seg om.

– Det hadde jeg ikke trengt for tre år siden, sier hun.

– Vi har definitivt sett effekt av arbeidet. Det blir lenger mellom hver villfylling vi finner. Lokalavisa har også hatt mange saker rundt forsøpling og dekket våre aktiviteter slik at vi har nådd ut til et bredere publikum.

I tillegg forteller Ellinor om et godt samarbeid med kommunen som tar imot søppelet de rydder. Innbyggere i Gjesdal tar også kontakt dersom de finner søppel – et tegn på at Ellinor og Rydd Gjesdal har nådd ut til folk.

– Senhøsten er som regel en tid for planlegging av neste sesong, da været ikke er ideelt for søppelrydding på denne tiden av året, forteller Ellinor

– Under pandemien har det også vært litt utfordrende å få til ryddeaksjoner, men jeg håper at nå som vi går mot en normaltilstand at vi kan gire litt opp igjen.

Dersom du ønsker å engasjere deg, kan du like Rydd Gjesdal sin Facebook-side, følge dem på Instagram (@ryddgjesdal) eller delta på ryddeaksjoner de skal arrangere på nyåret. Ellinor oppfordrer også til å plukke søppel på turer i egen regi.