Sammen med Rogaland Gjenvinning skal Green Recycling gjør kunstgressbaner-materiell klar for gjenvinning.

Rogaland Gjenvinning hjelper miljøbevisste selskaper og privatpersoner med å gjenvinne avfall effektivt og miljøvennlig.

– Vi har tillatelse både for å ta imot avfall og tillatelse for å ta imot spesial avfall som kunstgress er.

Alt det tekniske er også på plass.